O nás

POČETÍ A NAROZENÍ ARTROSY

V nyní již zaniklé restauraci Doubravka v Hořicích v Podkrkonoší se od konce šedesátých let minulého století po dlouhá desetiletí scházela neformální přístolní společnost. Tvořili ji tehdejší třicátníci, kteří pořádali pro sebe, své přátele a přátele jejich přátel nejrůznější, ponejvíce recesisticky zaměřené, akce a večírky. Všichni tehdy mladí pánové se již tehdy zásadně oslovovali „dědku“ a od tehdy dodnes každoročně jezdí třetí srpnový víkend na „výlet gentlemanů“. Znamená to, že příslušný srpnový pátek ráno se před hořickým nádražím sejde deset až osmnáct „dědků“ v černých oblecích, s černými klobouky a černými deštníky a s přiměřeně velkým kufrem vyrazí vlakem na výlet trvající do neděle.
V tomto prostředí vznikla na začátku devadesátých let (v tehdy ještě provozované restauraci Doubravka) myšlenka na zbudování pískovcové sochy Obřího trpaslíka podle návrhu sochaře Kurta Gebauera, profesora Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze. Později založený Okrášlovací spolek Rašín se této myšlenky ujal a v červnu roku 2006 byla dokončena pískovcová, čtyři metry vysoká miniatura sochy Obřího trpaslíka. Dílo zhotovené Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou v Hořicích mělo být veřejnosti poprvé předvedeno na výstavě Kámen 2006. Pro tuto příležitost hledal Okrášlovací spolek Rašín počin, který by odhalení učinil jak slavnostním, tak i veselým.
A tak se na pozvání pantáty Okrášlovacího spolku Rašín sešlo v restauraci Bohema (restaurace Doubravka již tehdy nebyla provozována) asi patnáct „dědků“. U piva a kořalky je pantáta požádal, jestli by nebyli ochotni nacvičit krátké, pochodově taneční číslo, kterým by odhalení miniatury Obřího trpaslíka učinili slavnostním a veselým. I když se všichni „dědové“ pro tuto myšlenku nenadchli, valná část souhlasila.
Hned o následujícím víkendu se několik „dědků“ zašlo podívat na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, které se šťastnou shodou okolností konalo právě v Hořicích. Přímo tam se potom domluvili s úspěšnou trenérkou hořických mažoretek paní Gábinou Festovou, že hned v pondělí se začne nacvičovat. Jak se tam ujednalo, tak to také bylo. A tak vznikla ARTrosa.